Ziobro – sam sobie oskarżycielem, sędzią i adwokatem?

Doszło do absurdalnej sytuacji, że Ziobro będzie sędzią we własnej sprawie. Ziobro, który kieruje Ministerstwem Sprawiedliwości, jest jednocześnie jako Prokurator Generalny zwierzchnikiem prokuratury, która ma badać działania podejmowane przez pracowników resortu. Nie można liczyć na bezstronność