Zachowaj dystans! – Jak rozprzestrzenia się powietrze podczas kaszlu.

Wideo przedstawiające dystans jaki przelatuje powietrze kolejno wydychane/wykaszliwane przez człowieka oraz jaki ma na nie wpływ maska.