USA zapewnia pomoc militarną dla 36 z 49 dyktatur na świecie (ang)

73% krajów gdzie nie ma demokracji i panuje dyktatura otrzymuje pomoc militarną (pod różnymi postaciami) od USA.