Terlecki: „Wybory bardzo demokoratyczne. Niech się OBWE nie martwi”

Dodał też bardzo dziwną wypowiedź o głosowaniu w Sejmie: „PiS ma większość, jeśli chodzi o głosowanie w sprawie ustawy o wyborach korespondencyjnych, ale o wyniku przekonamy się 7 maja.” – „Komuś się zatnie komputer, komuś wyłączy się światło”