Tak Żydzi odzyskują mienie. W Lublinie przejęli budynek, za który wcześniej

dostali odszkodowanie.Sprawa nie jest jednak nowa, bo już w 2001r państwo polskie oddało Gminie Żydowskiej wartościową nieruchomość w Lublinie.
Sprawa jest o tyle bulwersująca, że wcześniej, bo w 1964 roku Polska za ów nieruchomość zapłaciła odszkodowanie.Ciekawe ile takich kwiatków w całej Polsce?