Sowieci w Polsce rabowali, gwałcili kobiety i zwierzęta

… czyli Lech Kowalski odpowiada Czarzastemu