Sąd Najwyższy o kredytach we frankach szwajcarskich

Zdaniem Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, uznanie klauzul indeksacyjnych w kredytach walutowych za nieważne nie może prowadzić do negatywnych konsekwencji dla konsumentów, jakim byłoby uznanie umów kredytowych w całości za nieważne. W opinii BSiA SN „absurdalnym” byłoby odmówienie możliwości zawarcia umowy kredytu złotowego oprocentowanego tak, jak kredyt frankowy.