Prośba o wydalenie z kraju czeczena Rahmana Magomadova

Są osoby w Polsce, które mogą wydać nakaz wydalenia cudzoziemca z kraju w przypadku złamania prawa. Może warto zainteresować odpowiednie służby?

Art.  92. 1.  Decyzję o wydaleniu cudzoziemca wydaje, z urzędu lub na wniosek…