Prezydent Brazylii zwalnia naukowca za ujawnienie skali wylesiania

Fakty muszą się zgadzać