Policjanci nadal bez ekwiwalentu za niewykorzystany urlop – apel RPO

Od listopada 2018 r. policjanci zwalniani ze służby nie otrzymują ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Jest to wynik niewykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 października 2018 r.