Ostra reakcja bułgarskiego MSZ na inicjatywę ambasady Rosji

Nie negując wkładu ZSRR w rozbicie nazizmu w Europie, nie powinniśmy zamykać oczu na fakt, że bagnety Armii Radzieckiej przyniosły narodom Europy Śr. i Wsch. pół wieku represji, zagłuszanie sumienia obywatelskiego, zdeformowany rozwój gosp, oraz oderwanie od procesów rozwoju europejskich państw