Obowiązek przywrócenia pracownika do pracy może powodować więcej szkody niż pożytku

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy