Nowe obowiązki dla spółek

W dniu 13 października 2019 r. teoretycznie funkcjonować rozpoczęła nowa instytucja