Naczelny Rabin Polski interweniuje w sprawie odkryć Stowarzyszenia Wizna 1939

Stowarzyszenie Wizna 1939 przeprowadziło badania w wyniku których natrafiono na zbiorowy grób mieszkańców Wizny narodowości żydowskiej i łuski niemieckiej amunicji. Badania potwierdziły przekazy o zbiorowych, bestialskich mordach na ludności cywilnej, dokonanych przez Niemców w czerwcu 1941 roku.