Na Warszawę padł blady strach: Czy Sabri B. przez lata 'dokumentował’…

wręczane urzędnikom łapówki?
Materiały odkryte przez śledczych są podobno na tyle obszerne, że ich analiza zajmie organom ścigania wiele tygodni i może stać się podstawą do dalszych zatrzymań.