Mireczki, pomóżmy ponownie ( ͡° ʖ̯ ͡°)

brakuje 135 tysięcy, poprzednie znalezisko: https://www.wykop.pl/link/5163891