Krystyna Pawłowicz – wystąpienie z 22 października 2013 r.

Krystyna Pawłowicz – wystąpienie z 22 października 2013 r. w temacie wyborów korespondencyjnych.