Kierowca wjeżdża w wymuszającą ciężarówkę bez hamowania

Ma więcej kolizji z identycznym scenariuszem. Trzeba się przyjrzeć Panu Dominikowi bo jak ktoś ma tyle kolizji to musi być jakiś powód dla których je ma.