Kiedy kończy się demokracja a zaczyna reżim

jeżeli rząd tak organizuje nam życie żebyśmy bali się kwestionować praworządność dziłań organów państwowych i bali się używać należnych nam praw konstyfucyjnych to jest to już reżim w czystej postaci.