Głosowanie przez Internet bez oszustw

David Bismark przedstawia nowy system głosowania, który oferuje prosty, możliwy do zweryfikowania mechanizm, zapobiegający oszustwom i błędom przy liczeniu – zachowując przy tym głos każdej osoby w sekrecie.
Już kiedyś było, ale warto przypomnieć w związku z wyborami.