Dostaniemy miliard euro mniej z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Cięcia dotkną tylko Polskę