Dodatkowe środki na aktywizację zawodową z Funduszu Pracy

Dodatkowe 29,2 mln zł