Czy biegły rewident może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT

Porada dotyczy zagadnienia zwolnienia podmiotowego u biegłego rewidenta.