Cudowne nawrócenie pedofila

Ks. Romek gwałcił dziecko przez półtora roku, ale zadośćuczynił za swoje winy robiąc herbatę księżom emerytom. Nie ma afery. Rozejść się.