Bym sobie huknął setkę whiskaczyka irlandzkiego i popił irlandzkim guinessikiem

Fakty po faktach, cała prawda całą dobę …