Badanie ojcostwa z mocy prawa kwadrans po urodzeniu dziecka. Kiedy w Polsce?

Doktor Rafał Płoska, kierownik pracowni genetycznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym szacuje, że 8% ojców wychowuje cudze dziecko – oczywiście o tym nie wiedząc.  „Mater semper certa est” – „matka jest zawsze pewna”. W przypadku ojców sytuacja niestety nie jest taka prosta, ale tak…